บริษัทกำจัดปลวก รับกำจัดปลวก กำจัดหนู มด แมลงสาบ โทรปรึกษาปัญหา และสำรวจพื้นที่ ฟรี 081-4535897, 02-4559292
 หน้าหลัก  

 เกี่ยวกับเรา  
 First Pest บริการ  
  1.ระบบเหยื่อ Xterm  
  2.ระบบฉีดพ่นอัดน้ำยาเคมี
  3.ระบบวางท่อป้องกันปลวก


 มาตรฐานการกำจัดแมลง
    มาตรฐานการกำจัดปลวก
    มาตรฐานการกำจัดมด
    มาตรฐานการกำจัดแมลงสาบ     มาตรฐานการกำจัดหนู


 ความรู้เรื่องแมลง
      ปลวก
      มด
      แมลงสาบ
      หนู
 

 แผนที่ ที่ตั้งบริษัท
  ผู้เยี่ยมชม
Website counterปลวก • ปลวกเป็นแมลงสังคม, อาศัยรวมกันเป็นอาณาจักร
 • ปลวกเป็นแมลง ชนิดที่เป็นอันตรายมากสำหรับที่พักอาศัย
 • แหล่งอาหาร : cellulose (เยื่อไม้) ของวัสดุที่ทำจากไม้
 • ปลวกจะมีระบบ protozoa ที่ช่วยในการย่อยไม้ต่างๆ
  ให้เป็น cellulose ในรูปแบบ สารอาหารสำหรับปลวก  วรรณะแต่ละชนิดในอาณาจักรปลวก

  พระราชา ราชินี แมลงเม่า ปลวกงาน ปลวกทหาร


  วงจรชีวิตของปลวก
  หน้าที่ของปลวกราชินนี
 • หน้าที่หลักของปลวกราชินีคือ การวางไข่
 • ปลวกราชินีจะได้รับดูแลจากปลวกพระราชาจนกระทั่งปลวกงานเข้ามารับช่วงต่อ
 • ปลวกราชินีจะมีอายุยาวและคอยผสมพันธุ์กับปลวกพระราชาเป็นระยะ
  หน้าที่ของปลวกพระราชา
 • หน้าที่หลักของปลวกพระราชา คือ การผสมพันธุ์กับปลวกราชินี
 • คอยดูแลปลวกราชินีในช่วงแรก
 • ปลวกพระราชามีอายุยาวและมีการผสมพันธุ์กับปลวกราชินีเป็นระยะ
  หน้าที่ของปลวกทหาร
 • ปลวกทหารมีลำตัวใหญ่และมีหัวสีเข้มกว่าปลวกทหาร
 • มีเขี้ยวที่ใหญ่และแข็งแรง
 • ไม่สามารถหากินเองได้ต้องให้ปลวกงานเป็นคนป้อนอาหาร
 • ปลวกทหารไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 • มีหน้าที่ปกป้องรังปลวกต่อศัตรู
  หน้าที่ของปลวกงาน
 • ปลวกงานมีลำตัวสีอ่อนใส และ ไม่มีปีก และ ตา
 • ปลวกงานแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม :
      -ปลวกงานจริงๆ และ ปลวกงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทได้ ปลวกงานจริงๆ คือ ปลวกที่มีหน้าที่หาอาหารเลี้ยงรังอย่างเดียว ปลวกงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทได้ คือ ตัวผู้ หรือ ตัวเมีย ที่สามารถแปลสภาพเป็นปลวกทหาร, แมลงเม่าได้ขึ้นอยู่กับความ ต้องการของรังปลวก ปลวกงานมีจำนวนมากที่สุดในอาณาจักรปลวก มีหน้าที่รวบรวมอาหาร ซ่อมแซมความเสียหายของรัง และดูแลเอาใจใส่ตัวอ่อน ปลวกพระราชา และ ปลวกราชินี

  ระบบการติดต่อสื่อสารกันภายในอาณาจักรปลวก
 • ระบบการติดต่อสื่อสารกันระหว่างปลวกโดยใช้กลิ่น ฟีโรโมน (Pheromones communication)
 • ปลวกงานที่หาอาหารจะสร้างทางเดินโดยทิ้งกลิ่นฟีโรโมนไว้เพื่อเป็นเส้นทางกลับสู่รัง ซึ่งกลิ่นฟีโรโมนจะมีอายุไม่นาน
 • เมื่อแหล่งอาหารหมดลง ปลวกงานก็จะไม่ทิ้งกลิ่น ฟีโรโมนเอาไว้อีก เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ไม่ต้องกลับมาอีก

  ระบบการติดต่อสื่อสารกันภายในอาณาจักรปลวก
 • ระบบการติดต่อสื่อสารกันระหว่างปลวกด้วยเสียง (Sound Communication)
 • เสียงเกิดจากการสั่นไหวที่ผ่านไปยังอากาศ น้ำ และ โครงสร้างของแข็งของวัสดุต่างๆ
 • ปลวกทหารจะใช้หัวเพื่อกระแทกกับโครงสร้างของวัสดุเพื่อก่อเกิดเสียงและการสั่นไหวเพื่อใช้เตือนภัยให้กับปลวกต่างๆ
 • ปลวกอื่นๆที่อยู่ในรังก็จะทำด้วยเหมือนกัน ซึ่งเสียงที่เกิดนี้สามารถไกลหลายเมตรรอบๆรัง ระบบการนำส่งอาหารภายในรังปลวก
 • อาหารจะถูกนำส่งโดยปากต่อปากระหว่างปลวกด้วยกันในรัง
 • ปลวกในรังจะช่วยกันทำความสะอาดตัวให้กันและกัน
 • ปลวกแต่ละตัวก็จะกินมูลของตัวอื่นด้วย
 • ในขณะปลวกช่วยกันทำความสะอาดกันและกันนั้นจะมีการ แลกเปลี่ยนหรือป้อนอาหารให้กันทางปากด้วย
 • บริการกำจัดปลวก รับกำจัดปลวก - First Pest Service Co., Ltd