บริษัทกำจัดปลวก รับกำจัดปลวก กำจัดหนู มด แมลงสาบ โทรปรึกษาปัญหา และสำรวจพื้นที่ ฟรี 081-4535897, 02-4559292
 หน้าหลัก  

 เกี่ยวกับเรา  
 First Pest บริการ  
  1.ระบบเหยื่อ Xterm  
  2.ระบบฉีดพ่นอัดน้ำยาเคมี
  3.ระบบวางท่อป้องกันปลวก


 มาตรฐานการกำจัดแมลง
    มาตรฐานการกำจัดปลวก
    มาตรฐานการกำจัดมด
    มาตรฐานการกำจัดแมลงสาบ     มาตรฐานการกำจัดหนู


 ความรู้เรื่องแมลง
      ปลวก
      มด
      แมลงสาบ
      หนู
 

 แผนที่ ที่ตั้งบริษัท
  ผู้เยี่ยมชม
Website counter


มาตรฐานการกำจัดแมลงมด

 • สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนการทำบริการ
 • ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกตัวอาคารโดยเน้นจุดที่สำรวจพบมด แหล่งอาหาร ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ
 • โรย / ใส่ ยาผงสำเร็จรูปในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้ เช่น แผงบอร์ดสวิตซ์ไฟ เครื่องปรับอากาศ รอยแตกแยก บริเวณที่มีฝุ่นละอองมาก เป็นต้น
 • สำรวจ / ตรวจเช็ค ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง
 • การขอความร่วมมือในการสุขาภิบาล การดูแลรักษาความสะอาดของอาคาร สถานที่ เพื่อลดปัจจัยสำคัญในการแพร่ระบาด คือ แหล่งอาหาร (เศษอาหาร ขนม ขยะ) แหล่งหลบซ่อน (ข้าวของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เก็บทิ้ง) และแหล่งน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มดขาดไม่ได้ เช่น ท่อน้ำหรือก๊อกน้ำรั่วซึมจากท่อแอร์ หรือพื้นที่ชื้นแฉะ มีน้ำขัง เป็นต้น

  สารเคมีที่ใช้ : Cypermethrin

  มดทั่วไป
  โดยปกติมดสร้างรังในดิน และบางชนิดสร้างรังย่อยในอาคารบ้านเรือน

  การตรวจสอบ และการทำการกำจัดอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยป้องกันการระบาดของมดในพื้นที่

  การใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพและมีการตกค้างที่ยาวนานจะช่วยป้องกันมด การทำบริการโดยการฉีดพ่น รอยแตกร้าว สวนที่มีการระบาดของมด และพื้นที่ที่พบการระบาดของมด

  ข้อแนะนำ การทำความสะอาดที่ดี และการจัดการสุขาภิบาลที่ดี จะช่วยลดปริมาณแมลงและสัตว์รบกวนใน พื้นที่ของท่าน
 • บริการกำจัดปลวก รับกำจัดปลวก - First Pest Service Co., Ltd