บริษัทกำจัดปลวก รับกำจัดปลวก กำจัดหนู มด แมลงสาบ โทรปรึกษาปัญหา และสำรวจพื้นที่ ฟรี 081-4535897, 02-4559292
 หน้าหลัก  

 เกี่ยวกับเรา  
 First Pest บริการ  
  1.ระบบเหยื่อ Xterm  
  2.ระบบฉีดพ่นอัดน้ำยาเคมี
  3.ระบบวางท่อป้องกันปลวก


 มาตรฐานการกำจัดแมลง
    มาตรฐานการกำจัดปลวก
    มาตรฐานการกำจัดมด
    มาตรฐานการกำจัดแมลงสาบ     มาตรฐานการกำจัดหนู


 ความรู้เรื่องแมลง
      ปลวก
      มด
      แมลงสาบ
      หนู
 

 แผนที่ ที่ตั้งบริษัท
  ผู้เยี่ยมชม
Website counter


มาตรฐานการกำจัดแมลงหนู


 • สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำการบริการ อันได้แก่ ร่องรอยหลักฐานที่เกิดจากหนู เช่น รุหนู รังหนู ทางวิ่ง มูลหนู รอยกัดแทะทำลาย หรือคราบไคล (SMEAR MARK) เป็นต้น
 • วางเหยื่อกำจัดหนู ชนิดออกฤทธิ์ช้าหรือเร็ว ตามความเหมาะสมทั้งชนิดก้อนผึ้ง และคลุกเมล็ด
 • วางกาว (glue board/sticky board) ตามพื้นที่ที่เหมาะสม และบริเวณที่วางเหยื่อพิษไม่ได้
 • วางกับดัก (trapping) จะพิจารณาเลือกใช้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม โดยใช้กับดักเป็น หรือกับดักตาย
 • ตรวจเช็คติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง
 • คำแนะนำในการกำจัดหนูเบื้องต้น เช่น การป้องกันการเข้ามาในพื้นที่ การลดแหล่งอาศัย แหล่งหลบซ่อน โดยจัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบ ลดแหล่งอาหาร ได้แก่ การจัดเก็บ และการทิ้งขยะอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

  สารเคมีที่ใช้ : Bromadiolone, กาว
 • การตรวจเช็คจะถูกนำมาช่วยในการตรวจหาพื้นที่ที่มีหนูปรากฏ และแหล่งที่อยู่อาศัยของหนู เพื่อนำมาออกแบบวิธีการกำจัด และเลือกใช้สารเคมีที่เหมาะสม โดยสารเคมีที่ใช้จะต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย
  เราจะติดตั้ง และวางเหยื่อพิษในบริเวณที่พบหนู และจุดที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของหนู เช่น ท่อระบายน้ำ, ที่ทิ้งขยะ, ครัว และห้องใต้ดิน เป็นต้น
  เหยื่อพิษที่ใช้ในการกำจัดหนู เป็นเหยื่อที่มีสารออกฤทธิ์ช้า และอยู่ในรูปก้อนขี้ผึ้ง หรือชนิดคลุกเมล็ดธัญพืช (ปฏิกิริยาในการเกิดพิษเป็นไปอย่างช้าๆ) โดยปกติเหยื่อพิษที่ใช้ในการควบคุมหนูจะไม่ดึงดูดให้สัตว์เลี้ยงในบ้านมากิน นอกจากนี้การเกิดพิษก็จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของสัตว์เลี้ยงด้วย ยิ่งกว่านั้นการแก้พิษสารเคมีกำจัดหนู สามารถใช้วิตามิน เค ซึ่งสามารถพบได้ในน้ำนมทั่วไป เมื่อหนูกินเหยื่อพิษเข้าไป จะก่อให้เกิดอาการเลือดออกภายในร่างกาย และทำให้หนูมองไม่เห็น และเป็นสาเหตุให้หนูเข้าหาแหล่งน้ำและแสงไฟ โดยปกติการตายจะเกิดขึ้นในพื้นที่โล่งแจ้งหรือทางท่อระบายน้ำ
  ภายหลังจากการวางเหยื่อจะมีการตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการเพิ่มเหยื่อพิษในบริเวณที่จำเป็น
  สำหรับความปลอดภัย และประสิทธิภาพของการกำจัดหนู โดยจะวางเหยื่อในสถานีที่มิดชิด เช่น ในกล่องพลาสติกที่ที่มีความทนทาน (สามารถชักจูงได้ดี) และมีการออกแบบจุดในการวางเหยื่อที่เหมาะสม
 • บริการกำจัดปลวก รับกำจัดปลวก - First Pest Service Co., Ltd